Storke. Opdateret 18.10.2018.

13.08.2017 besøgte 61 hvide storke Sydlangeland.