Rørskovens mystiske fugl

Rørdrummen er en fascinerende og mystisk hejrefugl. Oftest hører man kun dens dybe "pauken" i rørskoven og ser den sjældent. Somrene 2017 og 2018 er lidt anderledes ved Gulstav mose, Sydlangeland, idet rørdrummerne her flyver hyppigt til og fra omkringliggende søer og vandhuller...og er til at komme tæt på!